พลังงาน ขนส่ง สาธารณูปการ สื่อสาร อื่นๆ

โครงการที่สำคัญ
โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน
(ล้านบาท)
ช่วงปี
โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย การรถไฟแห่งประเทศไทย 7,629 -
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - -
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 2535-2556
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - -
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต การรถไฟแห่งประเทศไทย - -
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553 - 2557) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 2553-2557